• Hội nghị lấy ý kiến xác định địa điểm đầu tư, xây dựng công trình Tượng đài Chiến thắng
  • Tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã thống nhất chọn địa điểm đầu tư xây dựng Tượng đài Chiến thắng xã Công Hải, huyện Thuận Bắc… Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, từ đó phát huy vai trò trách nhiệm trong xây dựng quê hương giàu mạnh.

  • (NTO) Ngày 16-4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xác định địa điểm đầu tư, xây dựng công trình Tượng đài Chiến thắng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo qua các thời kỳ; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thuận Bắc.