• Xã Phước Trung - Định hướng phát triển giữa trồng trọt và chăn nuôi ứng phó với biến đổi khí hậu