• Hội thảo khởi động triển khai nghiên cứu “Nâng cao năng lực vận hành đồng bộ hệ thống sông và hồ chứa nhằm giảm thiểu ngập lụt và cải thiện quản trị hạn hán” và “nâng cao năng lực quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi”