• Tọa đàm hợp tác và kết nối doanh nghiệp giữa tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Kursk (Liên bang Nga)
  •