• Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác ứng phó bão số 14
  •