• Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với chủ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn huyện Thuận Bắc và Ninh Sơn
  •