• Lữ đoàn Đặc công 5: Đại hội Thi đua Quyết thắng lần thứ VI
  •