• Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 12

  •