• Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Ninh Thuận