• Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Hoa Sen
  •