• Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và làm việc tại tỉnh ta
  •