• Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhân Ngày 8-3
  •