• Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm các đơn vị y tế
  •