• Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
  •