• Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp tiêu biểu
  •