• Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri phường Mỹ Đông
  •