• Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND tỉnh
  •