• Mô hình nuôi cá bớp mang lại hiệu quả kinh tế cao