• Quyết liệt ngăn chặn sự xâm nhập của dịch tả lợn châu Phi