• Ninh Thuận: Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án điện mặt trời