• Nông dân trồng hành tím ở Nhơn Hải lo lắng vì giá giảm mạnh
  •