• Cụm thi đua cơ quan 4 phòng- Bộ CHQS tỉnh Tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018
  • (NTO) Ngày 12-10, Cụm thi đua 4 phòng (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật) trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tổ chức tổng kết công tác và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2018.
  • Trong năm qua, cụm thi đua 4 phòng đã triển khai toàn diện công tác TĐKT và phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm và gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng; thực hiện nghiêm xây dựng các đơn vị chính quy, bảo quản tốt vũ khí trang bị, hậu cần kỹ thuật…

    Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: D.Tài

    Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cụm thi đua 4 phòng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chú trọng công tác TĐKT, xây dựng gương người tốt-việc tốt; tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội TĐQT Lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VII, giai đoạn 2013-2018.