• Tp. Phan Rang -Tháp Chàm: Sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2018
 • (NTO) UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2018 và tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.
 • Trong 6 tháng đầu năm nay, cấp uỷ, chính quyền các cấp của thành phố đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đề ra. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng. Triển khai thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh; công tác xây dựng lực lượng vũ trang; tổ chức tốt đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các phường: Phủ Hà, Mỹ Hương, Tấn Tài và xã Thành Hải. Việc thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm đúng mức.

  Lãnh đạo UBND Tp Phan Rang-Tháp Chàm tặng giấy khen cho các
  tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2018.

  Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, được thành phố tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự được tăng cường; công tác lập danh sách thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự và xét duyệt thực lực được thực hiện chặt chẽ, công khai; tổ chức khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, đúng quy định, vì vậy công tác giao quân đạt chỉ tiêu được giao, với 290 thanh niên nhập ngũ.

  Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong 6 tháng cuối năm 2018 trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng. Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định. Duy trì tổ chức biên chế các đầu mối dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm quân số, chất lượng chính trị. Kiện toàn ban chỉ huy quân sự các phường, xã trọng điểm về quốc phòng- an ninh. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa công an với quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Củng cố nâng cao chất lượng về mọi mặt của lực lượng vũ trang thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đảm bảo chất lượng và đạt chỉ tiêu tỉnh giao...

  Nhân dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng cho 18 tập thể, 27 cá nhân và 4 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.