• Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018
 • (NTO) UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 • Năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền của thành phố đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đề ra; bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế -xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

  Đồng chí Lưu Xuân Phương, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2017.

  Năm 2018, UBND thành phố đã đề ra phương hướng nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương với những nội dung trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng. Thực hiện tốt công tác phòng thủ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, nâng cao chất lượng về mọi mặt của lực lượng vũ trang. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh. Triển khai các biện pháp xây dựng phường, xã vững mạnh toàn diện về quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đảm bảo chất lượng và đạt chỉ tiêu tỉnh giao…

  Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho tập thể cơ quan Ban CHQS Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; UBND thành phố khen thưởng 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017.

  ► Ngày 18-1, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng-quân sự địa phương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

  Trong năm qua, huyện Ninh Phước đã tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu đề ra; lực lượng dân quân, tự vệ và dự bị động viên được xây dựng đúng theo chỉ tiêu. Công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được nâng cao; xây dựng, củng cố được 22 đầu mối dân quân, tự vệ với quân số đạt 1,13%...

  Ninh Phước triển khai nhiệm vụ Quốc phòng-Quân sự địa phương năm 2018.

  Trong năm 2018, UBND huyện Ninh Phước tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng; tập trung công tác phòng thủ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng, củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, có quy mô số lượng hợp lý, phù hợp với từng địa phương. Thực hiện việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đủ số lượng...