• Hội Cựu chiến binh xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân
 • (NTO) Trải qua 28 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân; gương mẫu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng cơ sở chính trị, quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế- xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được Hội CCB Việt Nam triển khai sâu rộng, phát triển đến từng hội viên CCB. Trong đó, nổi bật nhất là thành tích tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở và trên mặt trận chống đói nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp.

  Đối với Hội CCB tỉnh Ninh Thuận, từ những ngày đầu mới thành lập, Hội đã xác định nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tích cực vận động CCB tham gia học tập các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên. Gắn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những chuẩn mực đạo đức của CCB Việt Nam “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”. Tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp Hội có nhiều chuyển biến tích cực, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác. Qua đánh giá bình xét chất lượng hằng năm, có trên 97% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức Hội yếu kém; trên 98% hội viên đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu”; 97% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

   
  Hội Cựu chiến binh tỉnh và Công ty Cổ phần Bình Dương - ADN trao tặng 
  nhà “Tình đồng đội” cho bà Lê Thị An, xã Phước Hải (Ninh Phước).

  Qua 28 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Hội CCB tỉnh có trên 6.500 hội viên đang sinh hoạt ở 65 Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và 17 Hội cơ sở khối cơ quan, doanh nghiệp. Phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, từ khi rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, đời sống kinh tế của một bộ phận CCB còn khó khăn, nhưng với tình cảm đồng chí, đồng đội, tấm lòng tương thân, tương ái giúp đỡ nhau, kinh tế gia đình của CCB đã được cải thiện và ngày càng phát triển bền vững. Đến nay, đã có trên 90% gia đình hội viên có nhà xây mới; 32 doanh nghiệp nhỏ và vừa; 2 tổ hợp tác, 38 trang trại nông, lâm, thủy sản và 276 gia trại do CCB làm chủ sản xuất, kinh doanh ổn định và tiếp tục phát triển, mỗi năm đóng góp cho ngân sách địa phương hàng trăm tỷ đồng, giải quyết cho trên 1.500 lao động ở địa phương có việc làm ổn định. Vận động cán bộ, hội viên đóng góp Quỹ "Tình đồng đội” và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xóa được trên 500 căn nhà tạm bợ và hơn 100 nhà Đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hộ CCB nghèo giảm còn 4,84% và hộ CCB cận nghèo giảm còn 5,87% (theo tiêu chí tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020). Cùng với đó, Hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các đối tượng người có công, tích cực phối hợp, tham gia tìm kiếm, cất bốc, quy tập gần 500 hài cốt liệt sỹ đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và tư vấn lập hồ sơ đề nghị cho gần 5.000 CCB, cựu quân nhân được hưởng chế độ theo quy định của Chính phủ. Các cấp Hội CCB tỉnh còn tích cực động viên hội viên CCB gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với phương châm “CCB hiến kế, hiến công xây dựng quê hương, đất nước”.

  Trải qua chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng và đất nước, dân tộc, Hội CCB Việt Nam nói chung, Hội CCB Ninh Thuận nói riêng luôn trung thành với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động, kiên quyết đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đứng trước nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ mới, Hội CCB tỉnh và các thế hệ CCB nguyện phát huy tinh thần “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ V, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.