• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14
 • (NTO) Ngày 1-12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, thảo luận ban hành Nghị quyết năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 • Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tham dự phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát nội dung dự thảo Nghị quyết để tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trên các mặt công tác, cũng như những tồn tại, hạn chế nhằm xác định rõ nguyên nhân, từ đó rút ra kinh nghiệm làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đạt hiệu quả hơn.

   
  Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.  Ảnh: V.M

  Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là đối với các nhóm ngành trụ cột của tỉnh; cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững. Tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các khâu đột phá về kinh tế biển, phát triển năng lượng tái tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đảm bảo quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đến cuối năm 2018, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 9-10%; kết nạp từ 900-950 đảng viên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó: trong sạch, vững mạnh đạt 50%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cơ bản nhất trí 8 nhóm giải pháp đã được xác định theo dự thảo Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh một số giải pháp cần tập trung lãnh đạo thực hiện, nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

  Sau khi nghe dự thảo Tờ trình, các đại biểu đã thảo luận tại tổ. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tập trung phân tích sâu kỹ về kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn của một số ngành, lĩnh vực; đồng thời đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến, nêu rõ những nguyên nhân, giải pháp đột phá và nhiệm vụ cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo Nghị quyết được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.

  Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu chất vấn, nghe lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình các vấn đề liên quan đến tốc độ tăng trưởng GRDP, tiến độ triển khai các dự án; công tác giải quyết việc làm cho người lao động; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế; tỷ lệ che phủ rừng, giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới...

  Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu tham dự; đồng thời, ghi nhận các ý kiến đóng góp bổ sung của các đại biểu vào dự thảo Nghị quyết đã nêu. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh môt số hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là: Việc thực hiện chủ trương cơ cấu lại kinh tế còn chậm; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả còn hạn chế; xây dựng nông thôn mới kết quả chưa thật bền vững; sản xuất công nghiệp-xây dựng tiếp tục gặp khó khăn, chậm cơ cấu lại… Để tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trên cương vị công tác của mình, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm cùng cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà hội nghị đã thống nhất thông qua, nhằm tạo bước chuyển rõ nét trong từng ngành, lĩnh vực, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.