• Ninh Thuận: Nông dân trúng mùa lúa hè thu 2017
 • (NTO) Vụ hè thu năm nay, nông dân toàn tỉnh gieo trồng trên 17.000 ha lúa sử dụng giống lúa nguyên chủng TH6, TH41 và áp dụng hiệu quả mô hình “1 phải, 5 giảm”, đạt năng suất 65- 70 tạ/ha.
 • Đặc biệt, xã Phước Hậu (Ninh Phước) có 103 hộ thực hiện mô hình cánh đồng lớn với diện tích 56 ha lúa hè thu ứng dụng công nghệ cao vào canh tác, năng suất ước đạt 80- 85 tạ/ha. Thương lái thu mua lúa khô với giá 5.200 đồng/kg, nông dân có lãi trung bình 1,5- 2 triệu đồng/sào. Vụ lúa hè thu trúng mùa, được giá tạo tâm lý phấn khởi trong đời sống nông dân trên địa bàn tỉnh, tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng thời giúp các nông hộ có điều kiện chăm lo cho con em đến trường trong năm học mới 2017- 2018.

  Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh nông dân các địa phương
  phấn khởi thu hoạch lúa hè thu 2017:

  Nông dân các địa phương nhộn nhịp vào mùa thu hoạch lúa hè thu 2017.

  Nông dân xã Bắc Phong (Thuận Bắc) phấn khởi thu hoạch lúa hè thu chủ động tưới hệ thống
  thủy lợi Kênh Bắc, năng suất ước đạt 70 tạ/ha.
   
   
  Nông dân xã Tân Hải (Ninh Hải) ứng dụng thiết bị cơ giới vào đồng ruộng,
  giảm thất thoát sau thu hoạch.
   
   
  Nông dân xã Thành Hải (Phan Rang- Tháp Chàm) thu hoạch lúa hè thu đạt năng suất cao,
  góp phần nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới.
   
   
  Mô hình ”1 phải, 5 giảm” được nông dân thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) áp dụng
  phổ biến trong vụ hè thu 2017, năng lúa ước đạt trên 70 tạ/ha.
   
   
  Nông dân xã Phước Hậu (Ninh Phước) kiểm tra ruộng lúa cánh đồng lớn
  chuẩn bị thu hoạch, năng suất ước đạt 80- 85 tạ/ha.
   
   
   
  Nông dân các địa phương sử dụng thiết bị cơ giới vận chuyển lúa hạt về sân phơi.
   
   
  Thương lái thu mua lúa khô vụ hè thu với giá 5.200 đồng/kg.
   
   
   Nông dân tận thu nguồn rơm rạ vụ hè thu dự trữ thức ăn cho đàn gia súc.
   
   
   
  Nông dân các địa phương phấn khởi vào mùa thu hoạch lúa hè thu 2017.