• "Tam nông" thành tựu mới
 • Trong 5 năm qua, từ 2006- 2010, tỉnh ta huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.
 • Các chương trình đầu tư của Nhà nước kết hợp với nguồn lực nhân dân đầu tư trên 2.200 tỉ đồng xây dựng hệ thống thủy lợi, thiết bị kỹ thuật phát triển nông nghiệp bền vững. Các công trình thủy lợi xây dựng mới có sức chứa trên 130 triệu mét khối nước kết hợp hệ thống kênh mương được kiên cố hóa tăng diện tích chủ động tưới thêm 4.000 ha.

  Chương trình liên kết "4 nhà" giúp nông dân áp dụng giống mới và mô hình “ba giảm, ba tăng” nâng cao năng suất, chất lượng nông sản hàng hóa. Năng suất lúa hiện nay bình quân đạt 52 tạ/ha, tăng 5,3 tạ so với năm 2005. Giá trị sản xuất trên vùng đất chủ động tưới đạt bình quân 55 triệu đồng/ha. Nông dân đầu tư mua sắm máy cày, máy gặt đập liên hợp bảo đảm gieo trồng kịp thời vụ và giảm thất thoát 3-5% sản lượng.

  Từ các chương trình đầu tư đồng bộ, hiệu quả của Nhà nước và tinh thần chủ động vươn lên trong sản xuất của nông dân đưa bộ mặt nông thôn tỉnh ta ngày càng khởi sắc. Tổng thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 11,7 triệu đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2005. Tính đến cuối năm 2010, số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm từ 21,3% của năm 2006 xuống còn 10%.

  Hồ Sông Trâu - công trình thủy lợi trọng điểm ở huyện Thuận Bắc có sức chứa

  31 triệu khối nước bảo đảm tưới cho 3.000 ha

  tại các xã Bắc Phong, Bắc Sơn, Công Hải, Lợi Hải.

  Nông dân áp dụng giống lúa mới đạt năng suất, chất lượng cao, đáp ứng

  nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong và ngoài tỉnh. Trong ảnh: Nông dân

  thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu trồng giống lúa PC 10 đạt năng suất trên 7 tấn/ha.

  Nông dân đưa giống nho xanh NH 01-48 vào canh tác đạt năng suất bình quân

  45 tấn/ha/năm, doanh thu trên 100 triệu đồng. Trong ảnh: Thu hoạch nho

  của gia đình nông dân Nguyễn Văn Mọi ở Phước Thuận, Ninh Phước.

  Nông dân tỉnh ta đầu tư mua sắm máy gặt đập liên hợp đưa vào thu hoạch lúa

  giảm 3-5% sản lượng thất thoát trong khâu thu hoạch.

  Trong ảnh: Thu hoạch lúa hè - thu của nông dân xã Phước Nam.

  Sơn Ngọc - Văn Miên