• Ninh Thuận: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Luật gia
 • (NTO) Năm 2013, với phong trào thi đua “Hướng về cơ sở, mở rộng cơ chế tham gia, tạo đà phát triển”, các hoạt động của Hội Luật gia tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức các cấp Hội ở cơ sở; thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; mở chuyên mục mới “Luật gia trả lời” để giải đáp những thư hỏi, thắc mắc của người dân.
 •  Triển khai các hoạt động tư vấn cho đối tượng yếu thế (chủ yếu là phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù và những người tái hòa nhập cộng đồng). Hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp đã dần khẳng định được vai trò tham gia góp phần bảo vệ quyền tự do, dân chủ của nhân dân; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

  Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể Luật gia
  có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2013.

  Năm 2014 là năm hướng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Luật gia toàn quốc lần thứ XII ( nhiệm kỳ 2014-2019); đồng thời cũng là năm đầu tiên của giai đoạn 2014-2017 với nhiều sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (1955-2015); chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; 20 năm Ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận (2/1/1997-2/1/2017). Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội năm 2014; phong trào thi đua các cấp Hội Luật gia giai đoạn 2014-2016 với phương châm “Hướng về cơ sở, mở rộng cơ chế tham gia, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác các cấp Hội”. Để thực hiện nội dung này, Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh đã đề ra giải pháp chỉ đạo có tính xuyên suốt: “Tìm việc mà làm, tìm hay mà học, tìm sai mà sửa”.

  Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 14-10-2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia các cấp trong giai đoạn mới, đã chỉ rõ là phải nâng cao nhận thức của chính quyền, cơ quan chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí công tác của Hội Luật gia các cấp; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội Luật gia các cấp và bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội Luật gia theo tinh thần Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Những nội dung nhiệm vụ của các cấp Hội Luật gia tại địa phương đã được Chủ tịch UBND tỉnh xác định tại Kế hoạch số 6237/KH-UBND ngày 25-12-2013. Theo đó, tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 08/CT-TTg, Chỉ thị số 44-CT/TU; chú trọng nâng cao đạo đức, phẩm chất, năng lực của hội viên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác của các cấp Hội trong giai đoạn mới.

  “Tìm việc mà làm” là những việc phải làm đã được xác định rõ trong Kế hoạch số 6237/KH-UBND ngày 25-12-2013 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU của Tỉnh ủy. Hội viên, các cấp Hội Luật gia phải vươn lên, tự đổi mới, tự tìm việc mà làm đúng với chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. “Tìm việc mà làm” để phát động ý chí tự lực, không trông chờ ỷ lại và chống tư tưởng thụ động; tập trung nghiên cứu, sáng tạo những phương pháp công tác phù hợp với đặc điểm tình hình của Hội và địa phương để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác trong năm 2014 và giai đoạn 2014-2016.

  “Tìm hay mà học” là các hội viên, các cấp Hội phải khiêm tốn, cầu thị, nhiệt tình trong mọi hoạt động công tác, hòa cùng phong trào thi đua của đơn vị và địa phương. “Tìm hay mà học” cũng chính là việc tự đổi mới cho những hoạt động của cá nhân và đơn vị; khắc phục những hạn chế bất cập; học tập những gương sáng trong đời thường để vận dụng thực hiện nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của các cấp Hội.

  “Tìm sai mà sửa” là tự mình phải nghiêm túc với những khiếm khuyết trong quá trình phát triển, không chủ quan tự mãn và luôn hướng đến những sáng kiến cải tiến để tạo chuyển biến mới trong công tác của Hội; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam và 20 năm thành lập Hội Luật gia tỉnh...