• Cụm thi đua số 4, các trường THPT ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014
  • (NTO) Ngày 15-10, tại Trường THPT Trường Chinh, Cụm Thi đua số 4 gồm các Trường THPT: Nguyễn Du, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Phan Bội Châu, Bác Ái đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.
  • Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường trong cụm.

    Hiệu trưởng các trường THPT trong cụm ký kết giao ước thi đua.

    Tại hội nghị, các trường học trong cụm đã thảo luận thông qua Quy chế hoạt động, Kế hoạch tổ chức thi đua của cụm, nội dung giao ước thi đua, các giải pháp phối hợp tổ chức thi đua dạy và học. Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT trong cụm đã ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Đây là năm học đầu tiên, ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức cụm thi đua các trường trực thuộc Sở theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tạo động lực để các trường thi đua nâng cao chất lượng dạy và học.