• Mô hình gieo sạ lúa theo hàng
  • (NTO) Công ty Cổ phần thực vật An Giang kết hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh và UBND xã Phước Thái thực hiện mô hình liên kết 4 nhà ( nhà nước , nhà nông, nnhà khoa học, nhà doanh nghiệp ) và chương trình "1 phải, 5 giảm" trong kỹ thuật gieo sạ lúa và sản xuất nông nghiệp. Tham gia mô hình có 63 hộ, với diện tích 30 ha trong vụ lúa hè-thu. Phóng viên báo Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh sau:
  • Nông dân xã Phước Thái xử lý thuốc CRUISER-PLUS trước khi gieo sạ lúa .

    Đưa  lúa giống vào ống máy sạ hàng

    Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân kéo máy sạ lúa giống theo hàng

    Nông dân phun thuốc diệt cỏ sau khi sạ hàng một ngày

    Cán bộ kỹ thuật kiểm tra lúa non được 10 ngày sau khi sạ