• Hấp dẫn vườn hoa lan ở Lâm Sơn
  • Từ năm 2016 đến nay, Trang trại hoa lan rộng 5 ha tại thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) do anh Phan Thanh Sang (Lâm Đồng) đầu tư 15 tỷ đồng sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Trang trại trồng các loài hoa lan nhiệt đới trong nhà kính có lắp đặt hệ thống điều khiển về ánh sáng, nước tưới, bón phân, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm... Nơi đây là địa chỉ giúp cho nhiều nông hộ, thanh niên khởi nghiệp tìm đến giao lưu học tập kinh nghiệm về kỹ thuật, vươn lên làm giàu từ hoa lan.

    Công nhân trang trại chăm sóc hoa lan.

    Du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài hoa lan.

    Nhiều du khách trải nghiệm tại Trang trại hoa Lan Hồ Điệp.