An Hải nỗ lực đạt chuẩn Nông thôn mới

(NTO) Là một trong hai xã được huyện Ninh Phước giao chỉ tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) trong năm 2017, từ đầu năm đến nay, xã An Hải đã tích cực huy động mọi nguồn lực, vận động Nhân dân để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra.
 
Nông dân xã An Hải (Ninh Phước) áp dụng mô hình tưới nước tiết kiệm trong sản xuất rau an toàn
mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Tiến Mạnh

Đồng chí Bùi Thế Ly, Phó Chủ tịch UBND xã An Hải, cho biết: Toàn xã có 7 thôn, với 3.909 hộ dân/14.355 nhân khẩu. Cơ cấu kinh tế của địa phương chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ-thương mại. Trong đó, sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn với diện tích trên 1.439ha. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, địa phương dựa trên nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để tích cực phát huy vai trò của cộng đồng. Vì vậy, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM, giúp người dân hiểu được vai trò chủ thể của mình, cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM. Cụ thể, trong 5 năm qua người dân trong xã đã đóng góp trên 1,3 tỷ đồng để bêtông gần 40km đường giao thông nội thôn, nội đồng.

Bên cạnh những đóng góp của người dân, xã An Hải xác định sản xuất nông nghiệp là hướng phát triển kinh tế chủ lực, tạo nguồn lực xây dựng NTM, nên đã tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thực tế ở địa phương; đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản gắn với thị trường tiêu thụ ổn định; hỗ trợ người dân triển khai mô hình “1 phải, 5 giảm” với diện tích 50ha, năng suất bình quân đạt 80 tạ/ha; triển khai mô hình trồng măng tây xanh, mô hình tưới nước tiết kiệm trong sản xuất rau an toàn; sản xuất nho, táo theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra, xã còn thành lập 2 hợp tác xã và 20 nhóm sở thích chăn nuôi bò, cừu vỗ béo, nuôi dê sinh sản, măng tây xanh... mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,8%.

Nhờ sự đồng thuận cao, đến nay địa phương đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng NTM, còn 5 tiêu chí chưa đạt, đó là: Giao thông, trường học, y tế, nhà ở và hệ thống chính trị. Theo đồng chí Bùi Thế Ly, để hoàn thành 5 tiêu chí còn lại kể trên, hiện nay xã đã có kế hoạch cụ thể đối với từng tiêu chí. Theo đó, đối với tiêu chí về giao thông, địa phương đang tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, đồng thời vận động đóng góp từ Nhân dân và các doanh nghiệp cùng địa phương bêtông một số tuyến đường nội thôn. Đối với tiêu chí về y tế và tiêu chí trường học, hiện đang được tỉnh, huyện đầu tư xây mới trạm y tế và hai Trường Tiểu học Tuấn Tú và Long Bình. Hai tiêu chí này phấn đấu vào cuối quý III/2017 sẽ đạt chuẩn. Đối với tiêu chí nhà ở, xã đang tranh thủ các nguồn của các cấp, các ngành và vận động người dân, các doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn, phấn đấu hoàn thành tiêu chí này vào cuối năm. Riêng đối với tiêu chí hệ thống chính trị, xã quyết tâm thực hiện để đến cuối năm hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra.