Ninh Sơn: Phấn đấu trong năm 2021 có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Ninh Sơn đạt 117/133 tiêu chí nông thôn mới, trung bình mỗi xã đạt 16,7/19 tiêu chí.

Trong 7 xã, thị trấn trên địa bàn, huyện Ninh Sơn phấn đấu trong năm 2021 có 3 xã là Quảng Sơn, Hòa Sơn, Mỹ Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể, xã Quảng Sơn đã đạt 15/19 tiêu chí, phấn đấu đạt thêm 4 tiêu về giao thông, thủy lợi, hộ nghèo và hệ thống chính trị- tiếp cận pháp luật; xã Hòa Sơn đã đạt 17/19 tiêu chí, phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo; xã Mỹ Sơn đã đạt 18/19 tiêu chí, phấn đấu đạt thêm 1 tiêu chí về hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật.

Đường giao thông liên thôn xã Ma Nới-Hòa Sơn được đầu tư xây dựng kiên cố. Ảnh: K.Thùy

Riêng với 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là Lương Sơn, Nhơn Sơn, Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu trong năm 2021, xã Lương Sơn xây dựng thôn Tân Lập 2 và xã Lâm Sơn xây dựng thôn Lâm Phú đạt chuẩn thôn nông thôn mới.