Huyện Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 668/QĐ-TTg công nhận huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

UBND tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Ninh Hải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Một góc cơ sở hạ tầng huyện nông thôn mới Ninh Hải. Ảnh: Văn Nỷ