Phước Minh phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, đến nay chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã Phước Minh (Thuận Nam) đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến hết năm 2020, xã đạt 16/19 tiêu chí và đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích NTM trong năm 2021.

Đồng chí Hoàng Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Minh cho biết: Xã hiện còn 3 tiêu chí chưa đạt. Cụ thể: Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở rà soát, đánh giá từng tiêu chí, ngay từ đầu năm, UBND xã đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND đưa vào Nghị quyết năm 2021; đồng thời, đề ra giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Công trình Nhà văn hóa - Thể thao thôn Quán Thẻ 2 đang được xây dựng tạo thêm điểm giao lưu văn hóa cho người dân địa phương.

Theo đó, đối với tiêu chí số 7, hiện trên địa bàn xã đã có 2 chợ nông thôn cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân địa phương. Các chợ đều đã xây dựng được quy chế hoạt động, có tổ quản lý, thùng chứa rác, hố thu nước thải và có người thu gom đảm bảo vệ sinh môi trường chợ hằng ngày. Tuy nhiên, cả 2 chợ đều chưa bố trí cân đo lường chất lượng, chưa có hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy. Riêng chợ Lạc Tiến chưa lắp đặt hệ thống nước máy và chưa có khu nhà vệ sinh. Các chợ được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2006 nên đã xuống cấp, rất cần được nâng cấp sửa chữa và bổ sung một số hạng mục cần thiết để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng chuẩn yêu cầu. Để giải quyết vấn đề này, xã đã kiến nghị UBND huyện xem xét bố trí kinh phí khoảng hơn 1,1 tỷ đồng đầu tư hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy tại chợ thôn Quán Thẻ 1 và hệ thống mái che, nâng cấp nền, mở rộng diện tích chợ, xây mới nhà vệ sinh, bổ sung hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy tại chợ Lạc Tiến.

Đối với tổ chức sản xuất theo tiêu chí số 13, hiện xã Phước Minh chưa có hợp tác xã (HTX) cũng như chưa xây dựng được mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Đây được đánh giá là tiêu chí khó trong quá trình xây dựng NTM hiện nay. Bởi, đa phần diện tích đất được quy hoạch dự án, không có nước để sản xuất, đất có thể trồng trọt ít, trong khi đàn gia súc trong chăn nuôi giảm mạnh. Trước tình hình đó, UBND xã đã nhiều lần họp bàn đi đến thống nhất sẽ thành lập HTX dịch vụ tổng hợp bao gồm cả sản xuất, mua bán vật tư nông nghiệp và nông sản. Quá trình chuẩn bị về nhân lực, địa điểm làm việc cơ bản đã hoàn thành. Xã đang chờ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ tiến tới thành lập HTX theo đúng Luật HTX trong thời gian tới.

Riêng tiêu chí số 18, năm 2020, Phước Minh đã được công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Đồng thời, đảm bảo được 5 nội dung của công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người bị tổn thương trong các lĩnh vực gia đình và đời sống xã hội. Với việc kiện toàn chức danh Bí thư xã trong thời gian vừa qua, vấn đề còn lại của Phước Minh trong việc thực hiện tiêu chí này là một số cán bộ, công chức còn thiếu một số chứng chỉ. Do vậy, xã đã kiến nghị Phòng Nội vụ huyện trình cơ quan cấp trên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để kịp thời bổ sung trong thời gian tới.

Song song với việc nỗ lực hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, Phước Minh còn tập trung nâng cao các tiêu chí thành phần đã đạt nhưng tỷ lệ còn thấp như: Triển khai bê tông 7 tuyến đường giao thông nội thôn, dài 1,2 km và toàn toàn bộ tuyến đường nội bộ khu tái định cư thôn Quán Thẻ 2; vận động các hộ dân chăn nuôi, sản xuất tích nước giảm thiểu thiệt hại do hạn hán; giải quyết tình hình ngập lụt tại thôn Lạc Tiến. Đồng thời, xây dựng thêm khu hiệu bộ Trường Mầm non Quán Thẻ và sửa chữa, khắc phục, xây mới một số hạng mục công trình nhà văn hóa - thể thao ở 3 thôn…

Đồng chí Hoàng Xuân Thủy cho biết thêm: Đến thời điểm này, UBND huyện đã có quyết định hỗ trợ ngân sách giúp địa phương xây dựng, nâng cấp một số hạng mục công trình như: Nhà văn hóa thôn Quán Thẻ 2, các tuyến đường nội thôn Quán Thẻ 2, chợ Lạc Tiến, khu hiệu bộ Trường Mầm non Quán Thẻ; xây mới 4 phòng học Trường TH Lạc Tiến. Trong thời gian tới, Phước Minh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất toàn diện của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; triển khai nội dung xây dựng NTM đến từng chi bộ để quán triệt và gắn nhiệm vụ cho từng đảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền làm cho người dân hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích thiết thực của việc xây dựng NTM nhằm huy động tối đa sự tham gia đóng góp cả về trí tuệ, công sức và nguồn lực của người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp để trở thành xã thứ 5 của huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2021.