Ninh Hải: Tổng kết kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày 12-3, UBND huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện tiếp đạt những kết quả nổi bật. Ngoài nguồn vốn của chương trình NTM, đã lồng ghép được nhiều nguồn vốn khác với tổng số tiền 92,614 tỷ đồng để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Cụ thể: thu nhập bình quân đầu người đạt 43,58 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,58%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,73%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt 99,59%. Nhiều tuyến đường giao thông nội thôn, nội đồng được bê tông, cứng hóa với tỷ lệ đường giao thông đạt 89,34%. Hệ thống kênh mương đảm bảo nhu cầu phục vụ nước sản xuất cho người dân. Trường học được chỉnh trang, xây mới; chợ được đầu tư hạ tầng đảm bảo nhu cầu mua bán; trạm y tế bổ sung trang thiết bị đảm bảo phục vụ khám chữa bệnh cho người dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ sở hạ tầng từng bước được dầu tư đồng bộ, đến nay toàn huyện có 8/8 xã đạt chuẩn NTM.

Lãnh đạo huyện Ninh Hải tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM năm 2020. Ảnh: H.Nguyệt

Để giữ vững, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, năm 2021 huyện phấn đấu mỗi xã đạt tối thiểu 1 thôn NTM; tiếp tục thực hiện kế hoạch xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thu nhập bình quân đạt 51 triệu đồng/ năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 40%; bảo hiểm y tế, môi trường đạt trên 90%.

Tại hội nghị lãnh đạo huyện đã phát động phong trào thi đua, ký cam kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM năm 2020.