Xã Lương Sơn: Nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới

Xã Lương Sơn (Ninh Sơn) có 1.859 hộ, với 7.293 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 19%. Là một xã thuần nông, thu nhập, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của người dân, Lương Sơn đang nỗ lực để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM).

Cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện Ninh Sơn khi xây dựng NTM, Lương Sơn gặp không ít khó khăn, song bằng nhiều nỗ lực, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, niềm vui "về đích” NTM không làm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã lơ là việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Từ năm 2018 đến nay, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM.

Đồng chí Lê Thị Chung, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để thực hiện yêu cầu nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, huy động tốt các nguồn lực đầu tư, Đảng bộ xã đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý. Trên cơ sở đó, chỉ đạo từng nhiệm vụ cụ thể trong mỗi chỉ tiêu, kế hoạch được gắn với nhiệm vụ, tiêu chí đánh giá phân loại tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên hàng năm. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân. Các nguồn vốn phân bổ được sử dụng, hỗ trợ đúng mục đích, giúp cho hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Nhân dân đã mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi tập quán canh tác cũ. Sử dụng các giống mới có năng suất, sản lượng cao, các ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp được Nhân dân áp dụng từ khâu làm đất, gieo sạ cho đến khâu thu hoạch sản phẩm. Triển khai thực hiện nhân rộng mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa; cánh đồng lớn, xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất như: Nhóm cùng sở thích, tổ hợp tác, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và thương mại. Xã cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn, lồng ghép các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa các loại cây trồng trên đất lúa, chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu giảm nghèo, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn...

Bên cạnh đó, hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn và huy động nguồn lực của các doanh nghiệp và của Nhân dân, đã đầu tư trên 15,2 km đường giao thông khoảng trên 15 tỷ đồng. Bê tông hóa trên 6,5 km hệ thống kênh cấp 3 với khoảng 6,3 tỷ đồng. Các trường học được đầu tư bảo đảm cho công tác dạy và học. Trạm y tế được sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân. Trung tâm văn hóa xã được đầu tư, 6/6 thôn có nhà văn hóa khu thể thao thôn; các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển. Vệ sinh môi trường trong khu dân cư dần được cải thiện, thực hiện có hiệu quả mô hình thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây xanh, thắp sáng điện đường hương thôn tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Hệ thống thông tin tuyên truyền ở xã, thôn được đầu tư sửa chữa, bảo đảm thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh chiếm 97%, số hộ sử dụng điện an toàn chiếm 98%, xã có chợ hoạt động cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho Nhân dân và giao thương hàng hóa với các hộ kinh doanh trong và ngoài xã. Chương trình xây dựng làng mới do tổ chức quốc tế KoiCa Hàn Quốc tài trợ thực hiện tại thôn Tân Lập 2, góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã được thuận lợi hơn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt ở mức trên 38 triệu đồng/người/năm. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư xây dựng mới nhà ở, tường rào… nhờ đó, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới, đời sống của người dân ngày một cải thiện.

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra nhằm tiếp tục duy trì và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong giai đoạn 2020-2025, xã Lương Sơn tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nhân rộng các mô hình dân vận khéo, các phong trào thi đua trong xây dựng NTM. Vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện chuyển đổi hình thức sản xuất theo hướng liên kết bao tiêu sản phẩm, ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, mạnh dạn tham gia các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, trong sản xuất chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. Đồng chí Lê Thị Chung cho biết thêm: Xác định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, địa phương chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước trong xây dựng NTM, tích cực tham gia quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng của các tiêu chí NTM. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương kịp thời các tập thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho việc duy trì các tiêu chí xây dựng NTM.

Tin rằng với sự quyết tâm cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Lương Sơn tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới.