Ninh Phước đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Ninh Phước đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Trong đó, huyện Ninh Phước tự hào là địa phương đầu tiên của tỉnh sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tiên phong trong cách nghĩ, cách làm

Ninh Phước là huyện nông nghiệp, với hơn 23.500 ha đất canh tác nông nghiệp, trong đó diện tích sản xuất lúa trên 15.000 ha/năm, cùng nhiều loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản có giá trị kinh tế cao khác như nho, táo, măng tây xanh, dê, bò, cừu và là trung tâm sản xuất các loại giống bắp, lúa, tôm giống của tỉnh. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Ninh Phước phát huy lợi thế cạnh tranh trong phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao, tạo động lực xây dựng huyện Ninh Phước đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, bắt tay vào xây dựng NTM, huyện Ninh Phước cũng gặp không ít khó khăn, với xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng còn hạn chế, nhiều xã còn khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp… Phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, nhiều bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn từ quá trình triển khai xây dựng NTM, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thống nhất đề ra mục tiêu, ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động với quyết tâm xây dựng huyện Ninh Phước đạt chuẩn NTM giai đoạn 2015-2020.

Nông dân xã An Hải (Ninh Phước) trồng măng tây xanh cho thu nhập cao. Ảnh: Sơn Ngọc

Đồng chí Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, cho biết: Địa phương luôn nhận thức rõ xây dựng NTM có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm phát triển KT-XH và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Trên tinh thần đó, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của hệ thống chính trị, giữa các ngành, địa phương, gắn với việc phân công cụ thể và điều hành thực hiện theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; đặc biệt là được sự đồng thuận của nhân dân nên đã tập trung được các nguồn lực và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Sau 10 năm xây dựng NTM, với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy nội lực trong dân, huyện đã huy động các nguồn lực trên 2.304 tỷ đồng xây dựng NTM. Nhờ đó, nhiều công trình được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đã tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn, góp phần phục vụ phát triển KT-XH, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, trụ sở làm việc, trường học, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, y tế, môi trường…

Đặc biệt, thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ bước đầu gắn với du lịch; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế và có giá trị kinh tế cao như: Mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa; sản xuất nho, táo sạch, rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP… Nhờ đó, đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm, tăng 4,9 lần so năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) còn 3,69% (so năm 2017 là 6,47%); 100% thôn, khu phố và 99,9% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 82,78% nhà ở người dân đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng; 98,6% người dân tham gia BHYT; 8/8 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 99% người dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh…

Xây dựng huyện Nông thôn mới hiện đại, bền vững

Xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chặng đường tới, Đảng bộ huyện Ninh Phước tiếp tục chú trọng việc huy động và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia. Mặt khác, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đặc biệt chú trọng tập trung nguồn lực ưu tiên nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, y tế, văn hóa, giáo dục và môi trường.

Đồng chí Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết thêm: Trong thời gian tới, huyện phấn đấu mục tiêu tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí xã, huyện NTM theo quy định và yêu cầu của phát triển KT-XH. Đến năm 2025, 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn xã NTM nâng cao, phấn đấu có từ 1-2 xã đạt NTM kiểu mẫu. Xây dựng huyện NTM hiện đại theo hướng bền vững. Trên tinh thần đó, huyện tranh thủ và lồng ghép các nguồn lực đầu tư để tập trung ưu tiên hoàn thiện hạ tầng nông thôn, chỉnh trang khu dân cư nông thôn nhằm tạo bề mặt nông thôn khang trang, sáng-xanh-sạch-đẹp, giàu bản sắc văn hóa và đạt tiêu chí chuẩn quốc gia NTM theo kế hoạch đề ra.

Một góc cơ sở hạ tầng xanh-sạch-đẹp tại Trung tâm huyện Ninh Phước. Ảnh:Văn Nỷ

Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân, giảm nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; đặc biệt chú trọng thực hiện giải pháp về tích tụ ruộng đất (dồn điền đổi thửa), thu hút đầu tư, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; nhân rộng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả, chú trọng các cây, con chủ lực, có lợi thế; kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái.

Song song với phát triển kinh tế, huyện cũng chú trọng cải thiện, nâng cao hơn nữa các mặt đời sống xã hội. Trong đó chú trọng tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thông tin và thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động các lễ hội dân tộc, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh tại cộng đồng dân cư. Tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn và đạo đức đội ngũ cán bộ. Thực hiện chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ có đủ tiêu chuẩn về công tác ở địa phương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền và hoạt động các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể cơ sở.

Những kết quả mà huyện Ninh Phước có được hôm nay là cả một quá trình phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Tự hào với những kết quả đạt được, huyện Ninh Phước đang tiếp tục phấn đấu, quyết tâm xây dựng huyện NTM hiện đại theo hướng bền vững trong chặng đường mới.