Thuận Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 12-4-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Nam (khóa I) về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đến năm 2020, với sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị ở địa phương đã vào cuộc một cách đồng bộ, nên đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM (Phước Nam, Cà Ná và Phước Diêm); số tiêu chí bình quân/xã của toàn huyện đạt 15,1 tiêu chí; 5 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí NTM.

Xã nông thôn mới Phước Nam.

Đạt được kết quả bước đầu trong thực hiện Chương trình đó là nhờ huyện có cách làm linh hoạt, trong đó coi trọng công tác tuyên truyền để người dân phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, từ đó tích cực tham gia. Hoạt động tuyên truyền được tổ chức, thực hiện dưới nhiều hình thức thiết thực. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp cùng các xã và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Phước Diêm. Phối hợp Văn phòng điều phối NTM tỉnh tiếp nhận hơn 2.100 tờ rơi, 1.332 hướng dẫn “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành” để cung cấp cho cán bộ cấp huyện, xã trực tiếp tham gia chương trình. Triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch Hội thi “Văn nghệ - Thể thao” các xã NTM lần thứ I năm 2017 tỉnh Ninh Thuận. Ban Chỉ đạo NTM huyện phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức các buổi tuyên truyền, giới thiệu mô hình xây dựng NTM của tỉnh Thái Bình cho lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp huyện và xã. Qua đó, đã tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận và không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong địa bàn dân cư.

Đồng chí Lê Huyền, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, cho biết: Công tác tuyên truyền đã từng bước thay đổi nhận thức, tư duy trong đội ngũ cán bộ và nhân dân; giảm bớt tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước. Việc triển khai các nội dung của Chương trình được sự ủng hộ, đồng thuận của chính quyền cơ sở và người dân. Huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị - xã hội thực hiện xây dựng NTM. Người dân, đặc biệt là nông dân đã từng bước phát huy vai trò chủ thể trong quá trình phát triển và xây dựng NTM với sự hỗ trợ, định hướng của nhà nước. Quá trình thực hiện đã xuất hiện những mô hình hay, điểm sáng trong thực hiện xây dựng NTM. Nhiều tổ chức, đoàn thể như Công an, Quân đội, Đoàn Thanh niên,… không chỉ tích cực tuyên truyền mà còn tham gia trực tiếp bằng những việc làm cụ thể như hỗ trợ ngày công lao động, nhận thực hiện các công trình giao thông nông thôn. Việc hiến đất, đóng góp tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng đã trở thành phong trào ở nhiều địa phương.

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông tại thôn Lạc Sơn 1 (Cà Ná) góp phần duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Văn Nỷ

Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, Nhân dân đã tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, cùng với lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, các xã thực hiện đạt các tiêu chí NTM. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được cải thiện, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Huyện đã hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 482 căn nhà, góp phần xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn. Hệ thống điện được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, 100% số xã và thôn có điện lưới quốc gia. Hệ thống giao thông tiếp tục có bước phát triển về số lượng và nâng cấp về chất lượng, 100% xã có đường ô tô đi đến thôn và trụ sở UBND xã. Hệ thống thông tin, bưu chính viễn thông, văn hóa, thể thao có sự phát triển mạnh mẽ, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 100% xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông. Hệ thống trường học tiếp tục được mở rộng và phát triển; 100% xã có trường tiểu học, trong đó có 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I; 100% xã đạt phổ cập giáo dục THCS; 8/8 xã có trường mẫu giáo và trường THCS. Về y tế, nước sạch hợp vệ sinh và vệ sinh môi trường nông thôn được quan tâm đầu tư mở rộng và nâng cấp.

Qua 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Thuận Nam rút ra được bài học kinh nghiệm quý báu, đó là: Để thực hiện chương trình thành công, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền làm cho người dân xác định được vai trò chủ thể của mình. Xây dựng NTM là quá trình lâu dài, không được chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích, nhưng phải hết sức tích cực, quyết liệt, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm hoàn thiện. Xác định những công trình, công việc bức xúc tập trung thực hiện tốt, từ đó tạo niềm tin và khí thế phấn khởi cho người dân phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM.