Ninh Phước về đích xây dựng nông thôn mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ xây dựng (XD) thành công một huyện nông thôn mới (NTM), mục tiêu ban đầu của tỉnh là một địa phương khác, nhưng kết quả về đích là huyện Ninh Phước. Hiện nay, Ninh Phước đang trình hồ sơ chờ Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM thẩm định và ra quyết định công nhận.

Phát huy vai trò tổ chức Đảng

Ninh Phước bắt tay vào XD NTM với xuất phát điểm thấp: 100% xã nông thôn. Khó khăn về kết cấu hạ tầng rất lớn bởi địa phương còn nhiều xã khó khăn như: An Hải, Phước Hải (xã bãi ngang), thu nhập bình quân đầu người thấp. Ngay trong Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 cũng không đạt mục tiêu XD huyện NTM. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM, từ thực tiễn và nhiều bài học kinh nghiệm rút ra, năm 2016, BCH Đảng bộ huyện đã thống nhất đề ra mục tiêu phấn đấu XD huyện NTM trong nhiệm kỳ 2015-2020. Để cụ thể hóa quyết tâm, ngày 29-1-2016, BCH Đảng bộ huyện khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU; UBND huyện đã ban hành Chương trình hành động số 476/2016/CTrHĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU về XD huyện Ninh Phước đạt chuẩn NTM giai đoạn 2015-2020.

Nông dân huyện Ninh Phước thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp. Ảnh: Duy Linh

Đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước, cho biết: Ninh Phước luôn nhận thức rõ XD NTM có ý nghĩa rất quan trọng. Quan điểm Đảng bộ huyện lấy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình XD NTM. Từ đó, đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể, nhưng phải đúng chủ trương; tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp nguyện vọng của người dân và điều kiện cụ thể của địa phương.

Để cụ thể hóa và đưa chủ trương của Trung ương, của tỉnh vào cuộc sống, Huyện ủy Ninh Phước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai kế hoạch thực hiện XD NTM theo hướng thực chất, không chạy theo thành tích. Trong chỉ đạo, BCH Đảng bộ huyện luôn phát huy trí tuệ tập thể, đặc biệt là người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, nhiệt huyết; phải sâu sát, năng nổ, tận tụy, phải động viên khích lệ cả hệ thống chính trị đồng bộ vào cuộc. Phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách chỉ đạo 1 xã trong XD NTM. Mỗi cán bộ từ xã đến các thôn, từ Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể ai cũng phải là những tuyên truyền viên trong XD NTM. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện, những cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đến các cấp, nếu thiếu nhiệt huyết, lơ là trách nhiệm đều bị kiểm điểm. Thực tiễn cho thấy, với cách làm trên vừa nâng cao vai trò trách nhiệm, vừa tạo động lực thúc đẩy cả hệ thống chính trị cùng người dân nông thôn vào cuộc, chung tay XD NTM.

Theo đồng chí Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND huyện, trong điều hành, huyện chọn bước đi giải pháp tối ưu nhất phù hợp với điều kiện xuất phát điểm của địa phương: Chọn xã điểm để chỉ đạo thực hiện để rút kinh nghiệm và nhân rộng; chọn các giải pháp ưu tiên thực hiện, nhằm nâng cao thu nhập tạo sự ổn định khu vực nông thôn và tạo nguồn lực cho đầu tư XD NTM trước mắt và lâu dài. Đồng thời, địa phương chú trọng tổ chức sơ kết đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn tiếp theo. Trên cơ sở đó, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã cụ thể hoá thành những nghị quyết, chương trình, kế hoạch … để làm cơ sở cho các ban ngành huyện và các địa phương tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, trong triển khai XD NTM vai trò người dân được đưa lên hàng đầu, Đảng bộ Ninh Phước với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy nội lực trong dân, huy động nguồn lực XD NTM. 10 năm qua, huyện đã huy động các nguồn lực XD NTM gần 2.304,36 tỷ đồng, trong đó điều đáng quý là sự vào cuộc, hưởng ứng quyết tâm cao của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Cụ thể, các doanh nghiệp, HTX và các tổ chức kinh tế khác góp hơn 307,25 tỷ đồng, chiếm 13,3%; dân góp 118,169 tỷ đồng (trong đó hiến đất 137.948 m2, hàng chục ngàn ngày công và tiền mặt để thực hiện vật xây dựng kết cấu hạ tầng, điện đường nông thôn), chiếm 5,1%.

Thành quả xây dựng

Sau 10 năm triển khai thực hiện XD NTM đã thật sự thay đổi bộ mặt nông thôn huyện Ninh Phước. Đời sống người dân được nâng cao, tạo ra một diện mạo NTM hiện đại, văn minh; giải quyết được những vấn đề cấp thiết liên quan mật thiết tới đời sống người dân, đó là đường-trường-điện-trạm và các thiết chế văn hóa, làm nền tảng cho phát triển. Nông nghiệp Ninh Phước phát triển khá theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước gắn với nhu cầu thị trường; năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng lên, thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước ngày càng mở rộng. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn được xây dựng, nâng cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được cải thiện; giải quyết việc làm đạt được kết quả quan trọng; cảnh quan môi trường nông thôn khởi sắc. Hệ thống giáo dục và đào tạo phát triển quy mô và chất lượng, mạng lưới trường lớp được đầu tư rộng khắp. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tăng cường, lao động được giải quyết việc làm ổn định hằng năm. Đến cuối năm 2019, 100% thôn, khu phố và 99,9% hộ dân sử dụng điện lưới Quốc gia; 82,78% nhà ở người dân đạt chuẩn theo qui định của Bộ Xây dựng; 98,6% người dân tham gia BHYT; 8/8 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 99% người dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm, tăng 4,9 lần so năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) còn 3,69% (so năm 2017 là 6,47%).

Diện mạo nông thôn mới thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước). Ảnh: SN

Đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Bí thư Huyện ủy, cho biết thêm: Đảng bộ huyện xác định XD NTM nhằm phát triển toàn diện nông thôn Ninh Phước, đảm bảo sự công bằng và hài hòa trong phát triển giữa thành thị và nông thôn. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, thường xuyên, lâu dài của Đảng bộ huyện. Do đó yêu cầu từng cấp, từng ngành phải không ngừng đổi mới tư duy, đổi mới cách làm; phát huy tính năng động, sáng tạo, đặc biệt là sự quyết tâm, quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ. Hướng đến mục tiêu nâng cao hơn nữa về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn và xây dựng nền kinh tế nông nghiệp thịnh vượng, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho rằng: Xây dựng thành công huyện NTM là thành công lớn của Đảng bộ và nhân dân Ninh Phước; phản ánh đúng thực chất, là cả quá trình nỗ lực phấn đấu, thể hiện qua sự quyết tâm và đoàn kết trong nội bộ Đảng và cả hệ thống chính trị, quan trọng hơn hết là sự đồng tình, ủng hộ, chung tay góp sức của người dân. Qua đó, uy tín và niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng vững chắc hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng trong lãnh đạo xây dựng NTM, địa phương cần phân tích, đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; tỉnh xem đây bài học kinh nghiệm về vai trò, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác xây dựng NTM để nhân rộng và có các giải pháp chỉ đạo xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.