Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

Tỉnh ta đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng hai thôn kiểu mẫu. Đến năm 2025 có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 75% số xã (35 xã) đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, ít nhất 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 10 tiêu chí...

Sau 10 năm (2010 - 2020) triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) đã làm thay đổi nhận thức của Nhân dân chủ động tham gia thực hiện chương trình đạt được nhiều kết quả. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn.

Điểm nổi bật, là kinh tế nông nghiệp có chuyển biến tích cực theo hướng cơ cấu lại sản xuất từng bước hình thành khá rõ nét và khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương. Điều kiện sống cả về vật chất lẫn tinh thần của phần lớn cư dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 25,82 triệu đồng/người/năm, tăng 2,16 lần so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đa chiều giảm xuống còn 11,48%. Tính đến đầu năm 2020, toàn tỉnh đã xây dựng thành công 22 xã đạt chuẩn NTM; hiện nay, bình quân chung toàn tỉnh mỗi xã đạt 14 tiêu chí.

Diện mạo nông thôn mới xã Phước Hữu (Ninh Phước). Ảnh: Văn Miên

Góp phần vào đạt được kết quả trên, đó là nhờ các ngành, các địa phương, tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng NTM. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, công tác tuyên truyền về xây dựng NTM được tiến hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự tham gia phối hợp của các ngành, các cấp, Mặt trận, đoàn thể với nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin. Đã thực hiện 99 đợt tuyên truyền miệng, đối thoại trực tiếp cho 123 người có uy tín và hơn 1.200 lượt đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn. Xây dựng 47 cụm pa nô tuyên truyền cấp xã, 2 cụm pa nô cấp huyện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn; bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong quá trình hiện đại hóa.

Qua thực hiện công tác tuyên truyền đã xuất hiện một số cơ quan, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, sức lan tỏa rộng. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp đẩy mạnh tuyên tuyền thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển, đạt tiêu chí thu nhập. Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai phòng trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới. Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia và thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Tỉnh đoàn triển khai kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia Chương trình NTM. Qua thực hiện phong trào “Xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảovệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã xuất hiện các mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công trong ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài gắn với xây dựng nông thôn mới” cũng đã cổ vũ được hội viên tham gia Chương trình xây dựng NTM.

Tỉnh ta đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 1 huyện đạt chuẩn NTM và 60% số xã đạt chuẩn NTM, xây dựng hai thôn kiểu mẫu. Đến năm 2025 có 3 huyện đạt chuẩn NTM, 75% số xã (35 xã) đạt chuẩn NTM; trong đó, ít nhất 15% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 5% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Các công trình hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện, nước, trường học, trạm y tế đảm bảo đầu tư đồng bộ, liên thông và ứng phó biến đổi khí hậu. Chất lượng cuộc sống, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đến năm 2025 tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Đồng chí Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, cho biết: Để thực hiện thắng lợi các nhiệm đề ra, Văn phòng đã lên kế hoạch tuyên truyền xây dựng NTM năm 2020, đề nghị các ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể phối hợp thực hiện có kết quả. Riêng Văn phòng Điều phối tổ chức tuyên truyền Chương trình NTM cho người dân ở 10 xã đặc biệt khó khăn: Bắc Sơn, Phước Kháng, Phước Chiến (Thuận Bắc), Phước Hà, Phước Dinh (Thuận Nam), Phước Hòa, Phước Tân, Phước Chính (Bác Ái), Ma Nới, Hòa Sơn (Ninh Sơn). Công tác tuyên truyền có sự đổi mới, tập trung vào các nội dung cơ bản của chương trình và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Về phương pháp tuyên truyền, tiến hành đồng bộ các loại hình, chú trọng phát huy tốt việc tuyên truyền thông qua Trang thông tin Chương trình NTM của tỉnh. Tại các tuyến đường ở 2 thôn thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu (An Nhơn và Ninh Quý 2) và 5 thôn thuộc Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ sẽ lắp đặt các bảng hiệu tuyên truyền bảo vệ môi trường; hệ thống đèn năng lượng sạch thắp sáng đường quê.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tin tưởng sẽ tạo được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mọi tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng NTM.