Xã Thành Hải: Hướng đến trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay xã Thành Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) đã thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu; đặc biệt 5/5 chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt. Đây có thể xem là thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đánh dấu bước đi quan trọng tạo đà cho xã Thành Hải phát triển trong những năm tiếp theo.

Kinh tế phát triển vượt bậc, với tổng giá trị sản xuất năm 2019 ước gần 4.300 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân trong 5 năm qua đạt 16,7%/năm, chuyển dịch theo đúng hướng: ngành công nghiệp- xây dựng, chiếm 86,3%; thương mại- dịch vụ 6,7%; nông nghiệp 7%. Có được kết quả này là nhờ Đảng bộ xã đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy tập trung các giải pháp phát triển, trong đó xác định ngành công nghiệp là ngành kinh tế đột phá. Ngoài việc có tuyến Quốc lộ 1 đi qua thuận tiện cho việc luân chuyển hàng hóa, lợi thế phát triển ngành công nghiệp tại địa phương phải kể đến Khu Công nghiệp Thành Hải được tỉnh đầu tư gần như hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng các công trình, dự án, nhà máy sản xuất có quy mô lớn, điển hình như: Công ty TNHH Thủy sản Thông Thuận, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Ninh Thuận… Tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành công nghiệp đạt 18,4%/năm. Không chỉ là ngành kinh tế chủ lực, ngành công nghiệp còn tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương và các vùng lân cận.

Thành Hải trên đường phát triển.

Đồng chí Trịnh Xuân Khải, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Bên cạnh phát triển công nghiệp, những năm trở lại đây, nhờ quá trình đô thị hóa được đẩy mạnh, gắn với xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng, mở rộng tạo điều kiện thuận lợi giúp ngành thương mại- dịch vụ phát triển về cả quy mô và chất lượng. Trong 5 năm qua, địa phương có 77 doanh nghiệp thành lập mới; trên 112 hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ các ngành nghề: mộc gia dụng, sữa chữa ô tô, chế biến lượng thực, thực phẩm, nhà hàng, lưu trú… Tăng trưởng trung bình của thương mại- dịch vụ đạt 12,2%/năm.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã chỉ đạo chính quyền địa phương, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động các tầng lớp nhân dân phát huy nội lực, đóng góp sức người, sức của, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên nâng cấp hạ tầng kỹ thuật: điện, đường, trường, trạm, kênh mương, sân phơi… phục vụ dân sinh và sản xuất; đồng thời tích cực tham gia giữ vững an ninh trật tự. Trong phát triển nông nghiệp, địa phương xác định thực hiện theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật; chuyển đổi cơ cấu từ các loại cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: nho, táo, ổi… để nâng cao hiệu quả, giá trị trên đơn vị diện tích sản xuất, phù hợp quá trình đô thị. Giá trị sản phẩm nông nghiệp trên diện tích canh tác đạt 210 triệu đồng/ha/năm, vượt 45 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết. Các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, việc làm, các chế độ an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Hiện Thành Hải không còn nhà ở tạm bợ, dột nát; tỷ lệ hộ nghèo giảm hiện còn 1,16%; cận nghèo giảm còn dưới 2,73%. Qua đánh giá, tổng thu nhập hình quân đầu người thời điểm đầu năm 2020 đạt trên 41 triệu đồng/người/. Năm 2015, xã Thành Hải là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay, có 11 tiêu chí được nâng cao, 8 tiêu chí được duy trì.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ quan tâm thực hiện tốt. Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm. Trong nhiệm kỳ qua, kết nạp 31 đảng viên mới, vượt 20% chỉ tiêu. Qua đánh giá, phân loại, trung bình hàng năm có 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 82% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chính quyền đạt trong sạch vững mạnh; 100% tổ chức hội, đoàn thể vững mạnh xuất sắc. Năm 2019, Đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thành Hải tiếp tục các giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: công nghiệp- xây dựng; thương mại- dịch vụ. Đồng thời thực hiện tốt an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng- an ninh, cải thiện thu nhập, đời sống nhân dân; nâng cao các tiêu chí, quyết tâm xây dựng Thành Hải trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.