Phước Thái: Tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Mặc dù không phải là địa phương được huyện Ninh Phước chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã; tuy nhiên, các khâu chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Phước Thái, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được tập trung triển khai đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Đảng bộ xã Phước Thái hiện có 162 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Hán Tấn Duy, Phó Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 188-/KH/HU ngày 2-8-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Phước về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy xã đã ban hành quyết định, xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc trên địa bàn đẩy nhanh công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đảm bảo thời gian và kết quả.

Bộ mặt nông thôn xã Phước Thái ngày càng khởi sắc. Ảnh: T.M

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ xã Phước Thái được thực hiện trong tháng 5 tới; đến nay, xã đã kiện toàn, thành lập 3 tiểu ban phục vụ đại hội, các thành viên trong tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện, nhân sự, bảo vệ an ninh trật tự đảm bảo nghiêm túc, an toàn và tiết kiệm. Xác định Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và quần chúng nhân dân, có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định tới sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã đã nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, tầng lớp hưu trí và nhân dân, qua đó thể hiện được tính dân chủ; đồng thời, tập trung phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, từ đó đưa ra các chỉ tiêu, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Đồng chí Hán Tấn Duy, cho biết thêm, nhiệm kỳ qua, với quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân địa phương, đã gặt hái những thành tựu nhất định, tốc độ trưởng kinh tế-xã hội có sự chuyển biến rõ nét. Phát huy kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2020-2025. Theo đó, đề ra 27 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng, với trọng tâm: Tiếp tục nâng cao nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc; huy động mọi nguồn lực, từng bước xây dựng xã Phước Thái phát triển nhanh, bền vững về mọi mặt; duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đối với công tác nhân sự trước đại hội, Đảng ủy xã cũng đã tập trung rà soát kết quả đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy đương chức, dự nguồn để làm cơ sở giới thiệu nhân sự cho nhiệm kỳ mới, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng. Đặc biệt, chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới, có đức, có tài, có uy tín thông qua hoạt động thực tiễn; nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng hiệu quả công tác lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đến thời điểm này, trên địa bàn xã có 14/14 chi bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội, các chi bộ còn lại đang phấn đấu đến cuối tháng 2 sẽ hoàn thành 100% chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Ja-ghê Thị Lệ, Bí thư Chi bộ thôn Tà Dương, cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy xã, Chi bộ thôn tập trung triển khai các bước theo đúng hướng dẫn của cấp trên, toàn bộ nội dung báo cáo, cơ cấu nhân sự trong nhiệm kỳ mới đã trình cho Đảng ủy xã thông qua, chi bộ đã tổ chức đại hội thành công trong ngày 21-2 vừa qua.

Tin rằng, với tinh thần chủ động, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị, Đại hội Đảng bộ xã Phước Thái, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp.