Hội Nông dân tích cực phối hợp xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân (ND) Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng giai cấp ND Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 (BCĐ 61) Tỉnh ủy, Hội ND tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp tham mưu tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Đặc biệt các cấp Hội ND từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Nông dân xã Phước Nam (Thuận Nam) phát triển thế mạnh về chăn nuôi bò, cừu.

Nhìn lại năm qua, có thể thấy việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và kể cả Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội ND Việt Nam trực tiếp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020” đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Sự tích cực chủ động phối hợp của các sở, ban, ngành thể hiện rõ khi tham gia thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, phối hợp đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, tín chấp tạo vốn... giúp hội viên ND đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. Đơn cử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã phối hợp với các ngành, địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu trong vụ đông xuân và hè thu với diện tích 1.577,73 ha/1.500 ha; xây dựng 24 cánh đồng lớn với diện tích 2.913,89 ha, vượt 1,42% kế hoạch (KH). Các mô hình tưới tiết kiệm, liên kết tiêu thụ sản phẩm; phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm bền vững được triển khai thực hiện hiệu quả.

Với sự tham mưu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, công tác đào tạo nghề được các cấp, các ngành quan tâm, trong năm 2019 đã đào tạo nghề cho 9.326/8.500 người, vượt 9,72% KH, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 2.872/2.600 người, vượt 10,46% KH, với kinh phí 5,714 tỷ đồng. Sau khi học nghề, số lao động nông thôn được các doanh nghiệp tuyển dụng, tự tạo việc làm hoặc vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế lao động sản xuất nhằm nâng cao năng suất, tăng thu nhập đạt tỷ lệ trên 80%. Đáng chú ý hoạt động của Quỹ Hỗ trợ ND được Hội ND các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả. Theo ghi nhận của chúng tôi, các mô hình, dự án hỗ trợ ND phát triển sản xuất được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo cấp bổ sung vốn theo kế hoạch phát triển nguồn vốn giai đoạn 2016-2020. Đến cuối tháng 10-2019, Quỹ Hỗ trợ ND tỉnh đã giải ngân 9,210 tỷ đồng cho 346 hộ vay; lũy kế cho vay đến 31-10-2019 có dư nợ 20,301 tỷ đồng, giải quyết cho 786 lượt hộ ND vay từ 70 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Song song với việc phối hợp trên, các đơn vị, địa phương và thành viên BCĐ 61 đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức 16 cuộc giám sát thực hiện Chương trình MTQG về NTM, 25 cuộc giám sát các đại lý kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi, các hộ sử dụng vật tư nông nghiệp, thuốc thú y... gắn với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực ngành, đơn vị, địa phương và từng thành viên phụ trách. Ngoài ra, BCĐ 61 còn lồng ghép giám sát thực hiện Chương trình phối hợp số 17-CTPH/HND-MTTQ-BNN&PTNT-BCT giữa Hội ND Việt Nam, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ NN-PTNT và Bộ Công Thương giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015-2020. Riêng BCĐ 61 các huyện, thành phố đã tổ chức 965 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, nhiệm vụ công tác Hội, phong trào ND và các hoạt động Quỹ Hỗ trợ ND, liên tịch với ngân hàng,... Đặc biệt BCĐ 61 đã phối hợp theo dõi, đánh giá thực hiện các tiêu chí NTM tại các xã, đề xuất các giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội ở 47 xã và hạ tầng các hợp tác xã nông nghiệp.

Theo đồng chí Cao Văn Hóa, UVTV-Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 Tỉnh ủy, nhìn chung qua thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg, không chỉ có nhiều mô hình, dự án đã tạo ra động lực mới cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn phát triển, mà còn cho thấy nông dân đã cần cù, chịu khó, nỗ lực phấn đấu vươn lên. Vì vậy để tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg, trong năm nay Ban Chỉ đạo xác định tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu lồng ghép thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trọng tâm là phối hợp tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội ND với chủ đề “Các cấp Hội ND đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động của Hội, tham gia phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM”.