Mặt trận Tổ quốc xã Bắc Sơn: Vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, tạo sức lan tỏa sâu rộng; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn cho biết: Trong quá trình thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp phát động; đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Mặt trận xã cùng các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, làm tốt công tác phối hợp với Ban Công tác Mặt trận các thôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động; cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung của cuộc vận động sát với thực tế tại địa phương, nhằm huy động sức dân cùng chung tay, góp sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Nhân dân Bắc Sơn (Thuận Bắc) đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Do địa bàn có trên 70% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, mục tiêu giúp bà con vươn lên ổn định cuộc sống, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo luôn được xã quan tâm, chú trọng. Mặt trận xã chủ động phối hợp với chính quyền, các hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên lao động sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng ngắn ngày sử dụng ít nước, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Ngoài sản xuất lúa là cây trồng chủ lực, nông dân đã chuyển hơn 23 ha đất gò đồi, canh tác kém hiệu quả chuyển sang trồng măng tây xanh, đậu phộng, dưa hoàng kim… nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích; tận dụng lợi thế vùng đất rộng, đồng cỏ dồi dào, bà con tập trung phát triển chăn nuôi gia súc có sừng trên 8.910 con, mô hình chăn nuôi bò sinh sản; dê, cừu vỗ béo tiếp tục duy trì và nhân rộng, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Đời sống của người dân có sự cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 736 hộ/2.088 hộ; số hộ khá, giàu ngày càng tăng.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Bắc Sơn là địa phương được huyện chọn làm xã điểm. Cùng với hoạt động của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Mặt trận xã đóng vai trò tích cực, trực tiếp tham mưu cũng như đề xuất các giải pháp để xã lập định hướng, xây dựng lộ trình NTM đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Cùng với đó, phối hợp với Ban Công tác Mặt trận các thôn tổ chức bàn bạc, huy động sự đóng góp của người dân, đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM trên địa bàn. Với hàng chục công trình do Nhà nước đầu tư trong những năm qua, nhân dân trong xã tham gia góp công, ủng hộ kinh phí, thực hiện các hạng mục xây dựng, phục vụ vì lợi ích cộng đồng. Trong năm 2019, qua phát động mô hình “Ánh sáng nông thôn mới”, người dân đóng góp trên 7 triệu đồng để lắp đặt 29 bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm ở các thôn; thành lập 2 tổ, với 30 thành viên tự quản vệ sinh môi trường; tiếp tục duy trì ổn định 24 tổ an ninh xung kích, 4 tổ dân vận khéo, 4 tổ hòa giải; các mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đến nay, toàn xã đạt 12/19 tiêu chí NTM; từ sự đồng tình, ủng hộ của người dân, tạo cơ sở quan trọng cho địa phương tiếp tục duy trì và tiến tới xã đạt chuẩn NTM trong thời gian đến.

Bên cạnh đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhân đạo từ thiện, các hoạt động an sinh xã hội luôn được đẩy mạnh; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang lễ, nhiều hủ tục đã được loại bỏ và cải tiến phù hợp với đời sống văn hóa mới. Qua bình xét hàng năm, có trên 93% hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”; hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp tại khu dân cư có nhiều chuyển biến, mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó, thắt chặt.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.