Xã Cà Ná Điển hình trong xây dựng nông thôn mới

Đến với xã nông thôn mới (NTM) Cà Ná (Thuận Nam), chúng tôi ghi nhận diện mạo nông thôn nơi đây ngày càng đổi mới; kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng; đời sống người dân được cải thiện rõ nét. Một tin vui đáng ghi nhận hơn, đó là, vừa qua Nhân dân và cán bộ xã Cà Ná vinh dự được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020, xứng đáng là ngọn cờ đầu trong xây dựng NTM ở tỉnh nhà.

Để có được thành quả trong phòng trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, theo đồng chí Phan Thành Sơn, Chủ tịch UBND xã Cà Ná, kể từ khi có Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã NTM và Quy định việc đánh giá, công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM vùng nông thôn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017- 2020; Nghị quyết số 09-NQ/HU của Huyện ủy Thuận Nam về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020”, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 7-NQ/ĐU về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã giai đoạn 2015-2020 và tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt.

Lãnh đạo xã Cà Ná (Thuận Nam) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong phong trào thi đua
“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, toàn xã Cà Ná có hơn 10.217 người, trong đó tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 95%, chủ yếu làm ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 48 triệu đồng/người/năm. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư hoàn chỉnh như đường giao thông, toàn xã có 6 tuyến đường được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện, đường từ trung tâm xã đến huyện với tổng chiều dài 15 km, được nhựa hóa 100%; lưới điện nông thôn được đầu tư đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; cảng cá Cà Ná được mở rộng tạo thuận tiện cho ngư dân khai thác hải sản, tránh trú bão an toàn; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn được huy động đầu tư, chợ Cà Ná hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân; các đồ án quy hoạch xây dựng NTM đã được duyệt; huy động nguồn lực xã hội cho lĩnh vực giáo dục được chú trọng, Tập đoàn Điện gió Trung Nam tài trợ xây dựng Trường THCS-THPT Đặng Chí Thanh đảm bảo chất lượng và đạt chuẩn quốc gia, góp phần đạt tiêu chí số 5 về trường học…

Song song đó, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên công chức và cộng đồng dân cư về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai thường xuyên. Thông qua đó, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Tuổi trẻ Cà Ná chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhờ đó đã khơi dậy phong trào thi đua lao động, sáng tạo, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, tạo điều kiện cho người dân vươn lên làm giàu chính đáng.

Nước mắm Cà Ná - sản phẩm đặc thù của tỉnh.

Từ những hoạt động phong trào, việc làm thiệt thực cụ thể, xã đã huy động từ các nguồn để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2012 - 2018 hơn 142,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước từ Trung ương, tỉnh, huyện hỗ trợ gần 65,9 tỷ đồng, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp 76,7 tỷ đồng.

Để duy trì, phấn đấu các tiêu chí xã NTM nâng cao trong thời gian tới, xã Cà Ná tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp xây dựng NTM; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, phấn đấu đến cuối năm 2019 thu nhập bình quân đầu người khoảng 52 triệu đồng/người/năm; chú trọng nâng cao dân trí, giữ gìn và bảo tồn văn hoá truyền thống, nếp sống văn minh; thực hiện tốt các tiêu chí môi trường, chính sách an sinh xã hội, công tác phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng NTM; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...