Thuận Bắc: Kết quả nổi bật qua 10 năm xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) (giai đoạn 2010-2020), Thuận Bắc đã đạt được một số kết quả nổi bật. Theo Ban chỉ đạo Các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện, cùng với phát hiện những mô hình hay, điểm sáng, ở nhiều địa phương trong huyện còn xuất hiện phong trào hiến đất, đóng góp tiền của, công sức xây dựng cơ sở hạ tầng sôi nổi, thể hiện rõ nét vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Là huyện miền núi, Thuận Bắc có diện tích đất tự nhiên 31.826,12 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 28.145,04 ha; dân số hơn 46.441 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 68,20%. Với xuất phát điểm về kinh tế thấp, điều kiện phục vụ cho phát triển sản xuất còn nhiều khó khăn và hạ tầng kinh tế-xã hội yếu kém, có thể thấy rõ những thách thức đặt ra cho Thuận Bắc khi bước vào thực hiện xây dựng NTM. Tuy nhiên được sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân, phong trào xây dựng NTM ở Thuận Bắc đã có sự lan tỏa đáng khích lệ. Cùng lúc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Thuận Bắc tích cực triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2020. Kết quả nổi bật là năm 2015 huyện có 2 xã (Công Hải, Bắc Phong) đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí cũ (giai đoạn 2010-2015). Chất lượng và quản lý quy hoạch xây dựng NTM được nâng cao, hiện nay 100% xã đã hoàn thành tiêu chí số 1 về quy hoạch NTM, hạ tầng, sử dụng đất đai, khu dân cư và sản xuất; các quy hoạch đã được công bố theo quy định.

Nông dân xã Bắc Phong phát triển mô hình trồng cây ăn trái góp phần tăng thu nhập gia đình.

Đến Thuận Bắc vào những ngày này, chúng tôi ghi nhận được chuyển động tích cực ở các vùng quê qua thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM. Theo Ban chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia huyện, trong 10 năm qua bằng việc huy động doanh nghiệp, cộng đồng dân cư đóng góp và lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn với tổng vốn trên 1.085,261 tỷ đồng, Thuận Bắc đã đầu tư khởi công xây mới hàng loạt công trình hạ tầng kinh tế-xã hội thuộc các lĩnh vực: Giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, môi trường và hạ tầng khác. Tính riêng về giao thông, đã có 37,2 km đường giao thông liên thôn, đường ngõ xóm và đường nội đồng được bê tông; về thủy lợi đã kiên cố hóa 27,438 km kênh mương cấp 2,3. Bên cạnh xây dựng các công trình hạ tầng, Thuận Bắc chú trọng phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Điển hình đã xây dựng được 3 cánh đồng lớn sản xuất lúa giống với quy mô 232 ha gắn với liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, xác định các vùng trồng măng tây xanh, mãng cầu, bưởi da xanh và trồng cây ăn quả, cây lâu năm. Về chăn nuôi, đã triển khai nhân rộng một số mô hình có hiệu quả như nuôi sinh sản, vỗ béo đàn bò, dê, cừu; tiến hành xây dựng thương hiệu heo đen và gà Thuận Bắc.

Hiện nay, qua khảo sát, đánh giá của UBND huyện, Thuận Bắc bình quân đạt 12 tiêu chí/xã, theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2016-2020. Đối với 2 xã đạt chuẩn NTM trước đây là Công Hải và Bắc Phong đều đạt 17 tiêu chí; các xã còn lại như Lợi Hải đạt 14/19 tiêu chí, Phước Kháng đạt 8/19 tiêu chí, Bắc Sơn đạt 9/19 tiêu chí, Phước Chiến đạt 7/19 tiêu chí. Nếu so với thời điểm xuất phát vào năm 2011 bình quân đạt 6 tiêu chí/xã theo bộ tiêu chí cũ, có thể nói Thuận Bắc đã có bước tiến mới, dù kết quả đạt được còn khiêm tốn nhưng các tiêu chí quan trọng về xây dựng NTM đều cơ bản đạt. Đơn cử như tiêu chí số 11 (tỷ lệ hộ nghèo), từ con số 23,57% tỷ lệ hộ nghèo, không có xã đạt tiêu chí này trong năm 2011, bây giờ tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,72% (theo chuẩn đa chiều) và có 2 xã đạt tiêu chí số 11. Về thu nhập bình quân đầu người (tiêu chí số 10), từ 6,88 triệu đồng vào năm 2011, đến cuối tháng 6 năm nay đã đạt 23,2 triệu đồng/người/năm và có xã Bắc Phong đạt tiêu chí số 10. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Bá Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Phong chia sẻ: “Nhờ phát triển sản xuất nông nghiệp, kết hợp với việc tổ chức các lớp đào tạo nghề, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã là 33 triệu đồng/người/năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 8,2% xuống còn 4,2% trong năm nay”.

Theo đồng chí Lê Kim Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc, tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (giai đoạn 2010-2020), Thuận Bắc xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, duy trì 2 xã Công Hải, Bắc Phong đạt chuẩn NTM, xã Bắc Sơn đạt 17 tiêu chí, xã Phước Chiến 11 tiêu chí, xã Phước Kháng 13 tiêu chí; riêng xã Lợi Hải xây dựng đạt chuẩn xã NTM. Cũng đến năm 2020, đạt bình quân 16,33 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người 29,42 triệu đồng/năm; hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4-5%. Trên cơ sở kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện, Thuận Bắc định hướng sau năm 2020, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong giai đoạn đầu, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.