Lương Sơn duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Xã Lương Sơn (Ninh Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2018 và đang tiếp tục phấn đấu đạt tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2020 theo nội dung Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND, ngày 25-6-2018 của UBND tỉnh.

Là xã thuần nông, gần 96% dân số xã sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm trước đây, đời sống người dân ở đây còn khó khăn, nhưng từ khi thực hiện Chương trình xây dựng NTM, cuộc sống vật chất và tinh thần của mọi người được nâng cao. Từ năm 2010 đến nay, xã được đầu tư hơn 72 tỷ đồng cho công cuộc cải tạo và kiến thiết từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước và sự đóng góp cộng đồng. Hệ thống giao thông đã được hoàn thiện, bên cạnh 1,2 km đường trục xã được bê tông, thì những năm qua xã cũng đã tiến hành cứng hóa được gần 20 km trục đường liên thôn và 22,75 km đường nội đồng.

Trong phát triển kinh tế, xã tập trung vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nhiều mô hình mới theo hướng sản xuất tập trung, hỗ trợ máy móc, giống, phân bón trong sản xuất lúa, trồng ớt. Hệ thống thủy lợi luôn đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất. Trường học đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học. Số hộ nghèo giảm từ 28,51% (năm 2009) xuống còn 6,99% hiện nay. Trạm Y tế được xây dựng khang trang, chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày một cải thiện; chất lượng đời sống văn hóa ngày một tăng, số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa chiếm 96,6%, cả 6 thôn đều đạt danh hiệu thôn văn hóa, 100% hộ được sử dụng nước sạch.

Với những kết quả đạt được trong xây dựng NTM đã tạo điều kiện cho người dân từng bước phát triển. Thu nhập bình quân đầu người từ 19,1 triệu đồng (năm 2015) đã tăng lên 35,3 triệu đồng năm 2019. Ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Trà Giang 1, chia sẻ: Từ khi thực hiện chủ trương xây dựng NTM, xã Lương Sơn nói chung và thôn Trà Giang 1 nói riêng đã thực sự đổi thay. Hệ thống đường sá được nâng cấp, công tác an sinh xã hội, ý tế, giáo dục được quan tâm, môi trường sạch đẹp, nhà cửa khang trang, đời sống tinh thần ngày một đi lên. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là chất lượng cuộc sống của người dân chúng tôi đã thật sự khởi sắc.

Cuộc sống sung túc đã hiện hữu, đó là nhờ sự lãnh đạo linh hoạt, sáng suốt của Đảng ủy, chính quyền xã trong việc phát huy tối đa sức mạnh nội lực với phương châm “lấy dân làm gốc” để làm điểm tựa, tâm thế hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh góp phần quan trọng để Chương trình xây dựng NTM đạt được những kết quả khả quan. Tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhiều gia đình đã góp công, góp của, hiến đất xây dựng và tu sửa các tuyến đường nội thôn, kênh mương nội đồng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản và tưới tiêu cho cây trồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM để phấn đầu đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2020.