Thuận Bắc tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24-5-2011 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) đến năm 2020, cuối tháng 4 vừa qua, UBND huyện Thuận Bắc đã phát động thi đua xây dựng NTM trên địa bàn huyện năm 2019.

Qua đó Thuận Bắc hướng mục tiêu đến năm 2020, ngoài duy trì 2 xã Công Hải, Bắc Phong đạt chuẩn trước đây, có thêm xã Lợi Hải đạt chuẩn xã NTM và phấn đấu toàn huyện bình quân đạt 16,33 tiêu chí/xã, thu nhập đầu người 29,42 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm 4-5%.

Đến Thuận Bắc vào những ngày đầu tháng 5, chúng tôi ghi nhận được tác động tích cực qua Lễ phát động thi đua xây dựng NTM. Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong giai đoạn 2016-2020, qua rà soát đánh giá lại các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2017-2020, cả huyện hiện bình quân đạt 11,67 tiêu chí/xã, tăng 2 tiêu chí so với năm 2017 (đạt bình quân 9,67 tiêu chí/ xã), trong đó cao nhất có xã Bắc Phong đạt 16 tiêu chí, xã Công Hải đạt 15 tiêu chí. Điểm nhấn là tất cả các xã đã đạt tiêu chí về quy hoạch và đều có hệ thống hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, từng bước thay đổi bộ mặt đời sống ở nông thôn. Tính từ năm 2016 đến nay, về xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội, Thuận Bắc đã thực hiện kiên cố hóa trên 8,7 km đường giao thông liên thôn, đường ngõ xóm; kiên cố hóa 13 km kênh mương thủy lợi cấp 2,3; xây mới 26 phòng học và bê tông 185,5 m2 sân trường học. Ở các thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Bà Râu 1, Bà Râu 2 (xã Lợi Hải); Suối Vang, Xóm Đèn (xã Công Hải); Động Thông (xã Phước Chiến); Suối Le, Đá Liệt (Phước Kháng), các cơ sở vật chất văn hóa đều được nâng cấp, sửa chữa. Riêng xã Lợi Hải được đầu tư xây chợ có diện tích 5.620m2, kinh phí 8,426 tỷ đồng.

Nông dân xã Bắc Phong (Thuận Bắc) đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm
trồng măng tây xanh, mang lại hiệu quả cao.

Không chỉ xây dựng các công trình hạ tầng, Thuận Bắc còn chú trọng triển khai và nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân; hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thuận Bắc, trong 3 năm (2016-2019) Thuận Bắc đã nhân rộng mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa quy mô 1.248 ha (tính đến vụ đông xuân 2018-2019). Nhiều mô hình trồng trọt như bắp lai hằng năm trồng quy mô 150 ha, đậu xanh trồng 50 ha; phát triển cây măng tây xanh với quy mô 10 ha; cây bưởi da xanh 7 ha; cây mãng cầu dai 15 ha mang lại hiệu quả kinh tế. Phát huy lợi thế các hồ, đập, hệ thống thủy lợi, nông dân mở rộng sản xuất và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác vùng chủ động nước bình quân từ trên 75 triệu đồng/ha năm 2015 lên 78 triệu đồng/ha. Trong chăn nuôi đã triển khai nhân rộng một số mô hình có hiệu quả như nuôi sinh sản, vỗ béo đàn bò, dê, cừu. Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 22,26 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm từ 31,37% (năm 2017) xuống còn 26,72%.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả trên, có thể thấy các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM trước đây (như Công Hải, Bắc Phong) chỉ mới đạt chuẩn ở mức tối thiểu của Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2017-2020. Khi Bộ tiêu chí thay đổi theo hướng bổ sung thêm nội dung, nâng cao chất lượng các tiêu chí thì các xã ở Thuận Bắc không đáp ứng yêu cầu nên đều bị tụt hạng; tập trung vào các tiêu chí khó thực hiện như thu nhập, hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị. Để khắc phục hạn chế đó, trong định hướng đến năm 2020, Thuận Bắc quyết tâm tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ từ các doanh nghiệp thông qua liên doanh, liên kết trong sản xuất; thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư triển khai trên địa bàn để đẩy nhanh phong trào xây dựng NTM. Trước mắt từ nay đến cuối năm, Thuận Bắc phấn đấu toàn huyện đạt 16 tiêu chí, nâng bình quân trên 14,33 tiêu chí/xã, trong đó Công Hải đạt 17/19 tiêu chí, Bắc Phong đạt 18/19 tiêu chí, Lợi Hải đạt 17/19 tiêu chí.

Hệ thống giao thông nông thôn phát triển tạo thuận lợi cho Thuận Bắc
hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ảnh: V.M

Theo đồng chí Lê Kim Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc, điểm nhấn trong xây dựng NTM là tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Vì vậy việc thực hiện xây dựng NTM phải gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, chú trọng công tác tiếp nhận, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Qua đó phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, có hiệu quả; nhân rộng các mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp nhằm giải quyết thị trường đầu ra cho nông sản để thúc đẩy sản xuất, tăng thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu chung là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương.