Thông báo: Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính

Ban Tổ chức tỉnh ủy thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính:
... 2 3 4 ... 
Các tin đã đưa ngày: