Tăng cường rà soát khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, tỉnh ta đã và đang tăng cường rà soát ...
Các tin đã đưa ngày: